Septik alebo žumpa? Ktoré riešenie je pre vás vhodnejšie?

Septik alebo žumpa sa využívajú všade tam, kde nie je dostupná kanalizácia. Najčastejšie sa s nimi stretneme na chatách, chalupách, ale aj pri rodinných domoch, najmä v menších obciach alebo novovybudovaných obytných zónach.

Aký je medzi nimi rozdiel a ktoré riešenie je vhodnejšie?

Čo je septik a ako funguje

Kvalitný septik je vybavený buď potrubím s filtrami, alebo viacerými prečisťovacími nádržami, aby plnil svoju funkciu, teda čistil odpadové vody. Ide o nádrž, v ktorej sú zachytávané splaškové vody, ktoré sa prečisťujú sedimentáciou kalu. Zo septika sa odstraňuje iba nahromadený kal, čo znamená menej častý vývoz. Výhodou septiku je, že na svoje fungovanie nepotrebuje elektrickú energiu.

Vďaka tomu je vhodný aj k odľahlejším chatám a chalupám. Nie je však vhodný pre viacčlenné domácnosti, jeho účinnosť prečistenia je pomerne nízka. Práve preto sa odporúča skôr k príležitostne využívaným nehnuteľnostiam. Keďže sa jedná o vodnú stavbu, bude potrebné vybaviť stavebné povolenie, ako aj povolenie na nakladanie s vodami na okresnom úrade, odbore životného prostredia.

Aké sú výhody žumpy?

Špeciálne žumpy Nitra sú veľké nádrže, betónové alebo plastové, ktoré slúžia na odvádzanie odpadových vôd z domácností. Sú vhodné aj pre rodinné domy a viacčlenné domácnosti, avšak musia mať dostatočný objem. Najdôležitejšie je, aby splašky zo žumpy nepresakovali do pôdy a do vnútra netiekla dažďová voda. Žumpa teda musí byť vodotesná vybavená poklopom. Na rozdiel od septiku vodu neprečisťujú, iba ju zachytávajú.

Treba preto počítať s pravidelnými nákladmi na vývoz, ktoré sa môžu vyšplhať na niekoľko desiatok eur. Vývoz by pritom mal byť realizovaný aspoň raz mesačne. Na výstavbu žumpy s objemom do 25 m3 nie je potrebné stavebné povolenie, ale iba ohláška na stavebnom úrade. Ide totiž o doplnkovú stavbu k hlavnému objektu, ktorým je napríklad rodinný dom.

Publikované: 30. 06. 2023

Kategória: Bývanie

Autor: Vlastimil Kučera