Filter pevných častí DPF - čo ak vám zasvietila kontrolka?

Filter pevných častíc je súčasťou dieselových motorov. Keď vám v aute zasvieti táto kontrolka, budete potrebovať servis DPF. Zanesenie filtra môže v najhoršom prípade viesť až k poškodeniu motora.

Čo je DPF filter?

Filter pevných častí DPF alebo FAP filtruje pevné častice alebo sadze z výfukových plynov dieselových motorov. Jeho efektivita sa pohybuje na úrovni 80 - 85 %. Tieto filtre sú povinné od 2004 a malo v podstate ísť o samočistiaci filter, teda bez potreby údržby. Realita je ale trochu iná, a určitú údržbu si niektorých prípadoch predsa len vyžaduje. Okrem iného je riešením ekologické čistenie DPF zaneseného filtra.

Regenerácia DPF filtra

Regenerácia je proces čistenia filtra, ktorý spočíva vo vypaľovaní sadzí. Regenerácia môže byť aktívna, pasívna alebo nútená. Keď sa vám objaví výstražná kontrolka, bude potrená návšteva servisu a nútená regenerácia. Čistenie DPF filtra cena sa môže vyšplhať na niekoľko sto eur. Aktívna a pasívna regenerácia je v podstate automatická a závisí aj do vašej jazdy.

Aktívna a regenerácia filtra

Pri aktívnej regenerácii systém sníma tlak výfukových plynov alebo zaťaženie filtra DFP sadzami. Ak systém vyhodnotí, že je potrebná regenerácia, upraví vstrekovanie paliva a zvýši sa teplota výfukových plynov, čím sa spália sadze. Takáto regenerácia sa spúšťa v pravidelných intervaloch cca 500 - 1000 km. Niektoré vozidlá majú pasívnu regeneráciu, ktorá funguje zvyčajne pri jazde na diaľnici. Pri takýchto jazdách majú výfukové plyny vyššiu teplotu a sadze sa vypália. Krátke jazdy po meste spravidla nie sú dostatočné na to, aby prebehla regenerácia. Filter sa tak zanáša čoraz viac. Zanesený filter môže mať za následok zníženie výkonu a zvýšenie spotreby paliva. Niekedy sa už nevyhnete čisteniu filtra alebo jeho výmene v servise.

Publikované: 31. 01. 2021

Kategória: Auto/moto

Autor: Alena Hrušková