Užite si viac svetelného komfortu bez zvýšenej spotreby energie

Energetická efektívnosť dnešnej ekonomiky je nemysliteľná bez použitia moderných inovatívnych technológií na úsporu energie. Jednou z najdôležitejších oblastí v tejto sfére je preto aj zníženie spotreby elektrickej energie zavedením časovo efektívnych svetelných inštalácií a moderných svetelných zariadení v administratívnych a verejných budovách, v priemysle a poľnohospodárstve, doprave, obchode a službách, ale aj doma.

V súvislosti s neustálym rastom taríf za verejné služby je veľmi naliehavý problém znižovania nákladov na platenie za elektrinu v každodennom živote a v bytovom sektore ako celku.

Technologické prvenstvo v riešení týchto problémov dnes preto nepochybne patrí energeticky úsporným LED žiarovkám. Prečo?

Majú nízku spotrebu energie

LED osvetlenie vám umožňuje znížiť spotrebu energie v porovnaní s inými svetelnými zdrojmi 3 - 10-krát. Takže aj kúpou novej LED žiarovky e 27 môžete v domácnosti ušetriť bez obmedzenia svetelného komfortu niekoľko eur.

Stabilný výkon

LED diódy sú menej citlivé na poklesy alebo prepätia v sieti, môžu preto pracovať na napätí v širokom rozmedzí niekoľkých voltov. Kolísanie napätia zároveň neovplyvňuje činnosť LED diód.

Vysoká úroveň bezpečnosti

Tá je určená skutočnosťou, že LED osvetľovacie zariadenia sú nízkonapäťové zariadenia. Tiež nehrozí preťaženie elektrických sietí v čase zapnutia. LED svietidlá navyše nemajú nízkofrekvenčný pulzný efekt, ktorý je možné pozorovať pri žiarivkách a výbojkách.

LED diódy nevytvárajú elektromagnetické rušenie a v spektre ich žiarenia nie sú žiadne ultrafialové a infračervené komponenty. Nízka spotreba energie a nízke alebo žiadne zahrievanie LED žiaroviek poskytuje vysoký stupeň požiarnej bezpečnosti, ktorú dnes oceníte naozaj všade. Tak sa o tom presvedčte a s LED kami si na všetko posvieťte.

Publikované: 31. 01. 2021

Kategória: Bývanie

Autor: Alena Hrušková