Od podnikateľského nápadu po úspech na trhu

Ak ste sa rozhodli podnikať, pre úspech na trhu potrebujete kvalitný podnikateľský nápad. Okrem toho budete musieť prejsť procesom založenia spoločnosti. Súčasné podnikateľské prostredie prináša viacero možností, ako si tento proces zjednodušiť.

Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je časovo náročný proces. Pri založení s.r.o. budete musieť vykonať viacero činností:
 1. Vybrať obchodné meno, sídlo a predmet podnikania.
 2. Vypracovať zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu.
 3. Podpísať zakladateľské dokumenty s overenými podpismi.
 4. Získať živnostenské oprávnenie.
 5. Splatiť základné imanie v zákonom stanovenej výške.
 6. Zapísať sa do obchodného registra.
 7. Zaregistrovať sa na daňovom úrade pre daň z príjmu, prípadne DPH.
 8. Aktivovať elektronickú schránku pre komunikáciu s úradmi verejnej správy.
Pre úsporu času aj finančných prostriedkov zverte založenie spoločnosti profesionálom. Firma, ktorá poskytuje služby založenia spoločností, sa postará o všetky potrebné náležitosti. Novú spoločnosť tak získate za jednorazový poplatok. Vďaka elektronickému podávaniu je možné založiť spoločnosť takýmto spôsobom kdekoľvek v rámci Slovenska.

Sídlo s.r.o.

Ako sídlo vašej novozaloženej s.r.o. si môžete vybrať svoju súkromnú adresu alebo si prenajať priestory. Súkromná adresa sa môže zdať výhodným riešením z hľadiska úspory nákladov, má však viacero nevýhod:
 • prepojenie súkromia a pracovného života,
 • obchodné stretnutia v obývačke alebo kaviarni nepôsobia na obchodných partnerov dôveryhodne,
 • budete musieť preberať všetku poštu a telefonáty.

Založte si virtuálne sídlo

Ak nechcete investovať do prenájmu kancelárie, môžete si prenajať virtuálne sídlo. Virtuálne sídlo pre s.r.o. vám okrem adresy spoločnosti poskytne aj viacero iných výhod. Postará sa o vašu poštu vrátane notifikácií o došlej pošte a on-line evidencie. V rámci prenájmu virtuálneho sídla s.r.o. získate aj priestory pre vaše obchodné stretnutia. Prenájmom sídla s.r.o. ušetríte nemalé finančné prostriedky na prenájom, vybavenie a chod kancelárie. Virtuálne sído s.r.o. vám poskytne aj mnohé doplnkové služby ako napríklad komunikáciu s úradmi a dohodnutie obchodných stretnutí. A navyše získate pre vašu novozaloženú spoločnosť dôveryhodne pôsobiace sídlo na lukratívnej adrese.

Publikované: 23. 10. 2018

Kategória: Biznis a peniaze

Autor: Alena Hrušková