Je presun k obnoviteľným zdrojom energií "šialenstvo"? Kdeže!

Tepelné čerpadlá a obnoviteľné zdroje energie nie sú "výmyslom", ktorý sa zrodil v hlavách politikov podporujúcich politiku s nízkym dopadom na životné prostredie, práve naopak. Obnoviteľné zdroje energie pomáhajú ľuďom už desiatky tisíc rokov a priemyselná revolúcia, kedy došlo ku skokovému nárastu využívania fosílnych palív, začala dočasný odklon, ktorý teraz postupne speje k svojmu záveru. Fosílne palivá majú tú výhodu, že sú z krátkodobého hľadiska lacným zdrojom energie. Ak sa ale pozrieme na dlhodobé vyhliadky, fosílne palivá so sebou prinášajú rady zásadných nevýhod:
  • znečistené životné prostredie (v miestach ich ťažby dokonca až fatálne poškodenú krajinu),
  • sú koncentrované iba v malom počte svetových regiónov, čo dáva veľkú moc politickým či iným vodcom v týchto krajinách,
  • sú náročné na skladovanie,
  • ich cena silno kolíše.
Boli to práve vyššie uvedené nevýhody, ktoré boli spúšťačom strmého rastu inštalácií tepelných čerpadiel v 80. rokoch minulého storočia, kedy dramaticky rástla cena fosílnych palív. Podobne, Európa dostala po roku 2010 opakovane "studenú sprchu" od Ruska, ktoré je dominantným dodávateľom zemného plynu a ropy (Rusko opakovane používalo zemný plyn ako prostriedok vyjednávania v rokoch 2006, 2009, 2015). Ešte dnes nájdete funkčné "pametníky" krízy na trhu s fosílnymi palivami z 80. rokov Naproti tomu, obnoviteľné zdroje energie sa, aj keď v rozdielnych formách, nachádzajú v dostatočnej mierke po celom svete. Zatiaľ čo krajiny na severe Európy využívajú vo veľkom vodu a geotermálne teplo, štáty ako Nemecko, Francúzsko, Holandsko či Veľká Británia využívajú energiu zo slnka či vetra. Konkrétne tepelné čerpadlá potom dokazujú, že návrat k obnoviteľným zdrojom nie je žiadnym hazardom, veď ešte dnes nájdete vo Švédsku tepelné čerpadlá inštalované v 80. rokoch minulého storočia, ktoré stále dodávajú spoľahlivo teplo svojim majiteľom.

Zaslúžená podpora

Tepelné čerpadlá sú schopné fungovať nezávisle na vôli politikov, počasia a pod. Vďaka ich decentralizácií, kedy tepelné čerpadlá môžete bežne nájsť na dvoroch rodinných domov, tepelné čerpadlá nevyžadujú žiadne robustné distribučné siete. Skúsenosti existujúcich majiteľov ukazujú, že investície do tepelných čerpadiel májú potenciál vrátiť sa do 6 rokov od obstarania (ak porovnáme obstarávacie náklady a prevádzkové náklady tepelných čerpadiel a kotlov na tuhé palivá). Do tepelných čerpadiel navyše neprikladáte a nemusíte skladovať zásoby, čo sú ďalšie veľmi cenné výhody.

Máme vypredané!

Niet teda divu, že politici naprieč Európsku úniu podporujú rozšírenie tepelných čerpadiel, a to prostredníctvom príspevkov ku kúpnej cene, nižšej sadzby DPH či nižšou cenou elektriny. Reakcia obyvateľov na seba potom nenechala dlho čakať a predajcovia čerpadiel už teraz začínajú hlásiť, že majú pre celý rok zaplnené diáre. Ak teda uvažujete o novom zdroji tepla a medzi Vašimi favoritmi sú aj tepelné čerpadlá, začnite sa ešte dnes zaujímať, aké konkrétne výhody Vám tepelné čerpadlá môžu priniesť. Začať môžete v tomto sprievodcovi výberom tepelného čerpadla na stránkách spoločnosti IVT Čerpadlá, predajca švédskych tepelných čerpadiel IVT.

Publikované: 16. 05. 2019

Kategória: Bývanie

Autor: Alena Hrušková