Doplňte si vzdelanie a získajte nové skúsenosti štúdiom MBA

Celoživotné vzdelávanie dospelých sa dnes stalo štandardom. Vysoká škola už nestačí, rovnako ako nestačí tzv. škola života – teda prax. Predovšetkým každý, kto chce byť úspešným manažérom, potrebuje vzdelanie naviac práve v tejto oblasti. Medzinárodne uznávaným neuniverzitným vzdelaním je štúdium MBA. Poďte titul MBA získať na prestížnej škole European School of Business & Management SE v Českej republike. Chcete podať prihlášku ku štúdiu MBA? A napadlo vás, že ho nemusíte študovať na Slovensku, ale v Prahe? V Českej republike získate zaujímavé, dnes už medzinárodné skúsenosti. Pritom online štúdium je prispôsobené manažérom, pre ktorých je práve čas tou najsilnejšou devízou.

Pre koho je MBA vhodné?

Štúdium je prestížnym vzdelaním, ktoré je určené pre vysokoškolsky vzdelaných manažérov, alebo pre manažérov s praxou. Umožní udržať sa na kariérnom poste, alebo dokonca v rebríčku firmy poskočiť ešte vyššie. Nielenže budete mať v ruke papier o vašom ďalšom vzdelaní, ale budete tiež nabití informáciami, znalosťami a predanými skúsenosťami od skúsených lektorov. Štúdium totiž spojuje teóriu s praxou a so skúsenosťami špičkového lektorského tímu. Druhou skupinou, pre ktorú je štúdium MBA prínosným, sú podnikatelia – živnostníci či majitelia firiem. Znalosti získané štúdiom MBA sa dajú okamžite využiť v praxi a použiť k zlepenou podnikania.

Nie je MBA ako MBA

V ESBM.cz si máte možnosť vybrať aj to, akú špecializáciu MBA budete študovať. Celkom má škola 20 MBA programov. Obľúbenými sú športový manažment, soft skills, psychológia pre manažérov, projektové riadenie či personálne riadenie. Výhodou štúdia European School of Business & Management SE je možnosť zahájiť štúdium kedykoľvek. Teda nielen s novým školským rokom, ani semestrom. Okrem MBA štúdia je možní získať tiež titul LLM a titul DDB.

Poznáte 5 tipov, ako sa stať úspešným manažérom?

  • Doplňujte si neustále vzdelanie v oblasti manažmentu a riadenia.
  • Permanentne sa vzdelávajte vo svojom obore po odbornej stránke.
  • Učte sa odborný jazyk svojho oboru v ďalších cudzích jazykoch.
  • Dbajte na manažment svojho voľného času.
  • Udržujte sa v kondícii: športujte a venujte sa koníčkom.

Publikované: 17. 09. 2020 / Aktualizované: 31. 07. 2023

Kategória: Biznis a peniaze

Autor: Alena Hrušková